Bulgarian Coins

• Пълният онлайн каталог на Българските монети
• Подробна информация за всяка монета и реални качествени снимки
• Новини за Български монети, интересни факти и още

ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ МОНЕТИ

Най-Новите Монети

Всички Монети по Година

Серии Български Монети

СРЕБЪРНИ МОНЕТИ

Република България
(1991-досега)

Народна Република България
(1946–1991)

Трето Българско Царство
(1908–1946)

Княжество България
(1878–1908)

Сребърни Монети по Година

ЗЛАТНИ МОНЕТИ

Република България
(1991-досега)

Народна Република България
(1946–1991)

Трето Българско Царство
(1908–1946)

Княжество България
(1878–1908)

МОНЕТИ В ОБРЪЩЕНИЕ

Сегашни Монети в Обръщение

Народна Република България
(1946–1991)

Трето Българско Царство
(1908–1946)

Княжество България
(1878–1908)

 2009 "110 години от рождението на Дечко Узунов" 999 Медна монета • Исторически Годишнини
ТЪРСИТЕ ДА КУПИТЕ ИЛИ ПРОДАДЕТЕ ТАЗИ МОНЕТА НА ВТОРИЧНИЯ ПАЗАР?
Вижте офертите за 2009 110 години от рождението на Дечко Узунов >>>
Монетата има единствено колекционерска стойност и минимална съществена такава (стойноста на 16.4 грама мед е нищожна и далеч по-малка от номиналната стойност от 2 лева). Тиражът от 8,000 броя е прекалено голям за Българския пазар. В допълнение, често по монетата се образуват тъмни петна, дори и при внимателно съхранение. Препоръчваме единствено за колекционери, но не и за инвеститори. Надяваме се следващите монети от тази серия да имат значително по-малък тираж.
2009 110 години от рождението на Дечко Узунов монета гръб2009 110 години от рождението на Дечко Узунов монета лице
ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ
Година на издаване:2009 
Серия:Исторически Годишнини 
Метал:Мед 999/1000 
Тегло:16.4 грама (0.53 унции) 
Обявен Тираж:8,000  
Деноминация:2 Лева 
Диаметър:34.2 мм 
Гурт:Гладък 
Автор:Петър Стойков 
Лице:На лицевата страна на монетата е изобразена емблемата на БНБ с година "1879", изписана върху лентата. Околовръст са изписани "Българска народна банка", номинална стойност "2 лева" и годината на емисия "2009".  
Гръб:На обратната страна е изобразен художникът Дечко Узунов и надпис околовръст "110 години от рождението на Дечко Узунов". 
Лесна за намиране:
[ ? ]
 
Разпродадена?Да
Пазарна цена:24 Лева - (12.27 Евро)  
Пазарна цена:
[ ? ]
•   Ниска цена: 25 Лева (12.78 Евро)
•   Висока цена: 35 Лева (17.9 Евро) 

ИСТОРИЯ НА ЦЕНАТА ОТ 2009 ГОДИНА
Начална цена през 2009:18 лв. (9.2 Евро)  
Текуща цена:24 лв. (12.27 Евро)  
Повишение на цената от 2009 г.:6 лв. (3.07 Евро)  
Общ процент възвращаемост от 2009 г.:33.33 % от 2009 г.  
Годишна възвращаемост от 2009 до 2024 г.
(Compounded yearly return):
1.94 % на година  

    НОВИНИ ПО ТЕМАТА
(20/02/2009) БНБ пусна в обръщение възпоменателна монета за Дечко Узунов
Представени монети: 449
ПОСЛЕДНА МОНЕТА
(Издадена: 15.09.2017)
2017 Рилски манастир
.925 Сребро 23.33 гр.
Официален тираж: 3,000
СЛЕДВАЩА МОНЕТА
(Ноември 2017)
150 г. от построяването на моста на Колю Фичето край Бяла
2017 150 г. от построяването на моста на Колю Фичето край Бяла
.925 Сребро 23.33 гр.
Очакван тираж: 0
ПАЗАРНИ ЦЕНИ НА БЪЛГАРСКИТЕ МОНЕТИ
Пазарни цени на Българските монети
Колко стуват Вашите Български монети?
Oриентировъчен отговор може да намерите ТУК


РЕДКИ БЪЛГАРСКИ МОНЕТИ
Летница Монета
2006 Летница
.999 Сребро
Тираж: 10,000

Новини за Български монети | Предложете информация | Подробно Търсене на Монети | Очаквани Монети


Авторски права Български монети.com. Всички права запазени. Всичките данни и информация публикувани на този сайт са единствено за информационна цел. Въпреки, че полагаме услия информацията, която предлагаме да е максимално достоверна - Български монети.com не гарантира точността или валидността, на която и да е от информацията представена на този сайт и няма да носи отговорност за каквито и да е грешки, пропуски, вреди или забавяне на информация, които могат да причинят загуби при позоваване на този сайт. Информацията се представя във вида, в който е.


Този сайт НЕ Е свързан по никакъв начин с Българската Народна Банка или Българскят Монетен Двор. На територията на Република България право да емитира монети има само и единствено Българската Народна Банка. Официална информация за всяка една монета издадена от БНБ може да се получи от официалния сайт на банката. Този сайт може да включва информация и новини за монети издадени не от БНБ, но то други монетни дворове и правителства, но по някакъв начин свързани с България. Законите на Република България забраняват незаконното възпроизвеждане на валута и монети, както и ползването на каквито и да е фалшиви пари!

Цветя в София