Bulgarian Coins

• Пълният онлайн каталог на Българските монети
• Подробна информация за всяка монета и реални качествени снимки
• Новини за Български монети, интересни факти и още

ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ МОНЕТИ

Най-Новите Монети

Всички Монети по Година

Серии Български Монети

СРЕБЪРНИ МОНЕТИ

Република България
(1991-досега)

Народна Република България
(1946–1991)

Трето Българско Царство
(1908–1946)

Княжество България
(1878–1908)

Сребърни Монети по Година

ЗЛАТНИ МОНЕТИ

Република България
(1991-досега)

Народна Република България
(1946–1991)

Трето Българско Царство
(1908–1946)

Княжество България
(1878–1908)

МОНЕТИ В ОБРЪЩЕНИЕ

Сегашни Монети в Обръщение

Народна Република България
(1946–1991)

Трето Българско Царство
(1908–1946)

Княжество България
(1878–1908)

 2007 "Пегас от Вазово" 999 Сребърна монета • Съкровищата на България
ТЪРСИТЕ ДА КУПИТЕ ИЛИ ПРОДАДЕТЕ ТАЗИ МОНЕТА НА ВТОРИЧНИЯ ПАЗАР?
Вижте офертите за 2007 Пегас от Вазово >>>
2007 Пегас от Вазово монета гръб2007 Пегас от Вазово монета лице
ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ
Година на издаване:2007 
Серия:Съкровищата на България 
Метал:Сребро 999/1000 с частично позлатяване
Тегло:20 грама (0.64 унции) 
Съдържание на Сребро: 19.98 грама (0.64 унции)
Обявен Тираж:10,000  
Деноминация:10 Лева 
Диаметър:40 мм 
Гурт:Гладък 
Автор:Развигор Колев, Борислав Кьосев u Красимир Ангелов 
Лице:На лицевата страна на монетата е изобразена емблемата на БНБ с годината 1879, изписана върху лентата. Околовръст са разположени надпис "БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА" и годината на емисията - 2007. 
Гръб:На обратната страна е изобразен златният пегас, открит в землището на с. Вазово, Разградско. Около него, върху външния ринг, има надпис "СЪКРОВИЩАТА НА БЪЛГАРИЯ · ВАЗОВО ". 
Лесна за намиране:
[ ? ]
 
Разпродадена?Не
Пазарна цена:84 Лева - (42.95 Евро)  

ИСТОРИЯ НА ЦЕНАТА ОТ 2007 ГОДИНА
Начална цена през 2007:54 лв. (27.61 Евро)  
Текуща цена:84 лв. (42.95 Евро)  
Повишение на цената от 2007 г.:30 лв. (15.34 Евро)  
Общ процент възвращаемост от 2007 г.:55.56 % от 2007 г.  
Годишна възвращаемост от 2007 до 2024 г.
(Compounded yearly return):
2.63 % на година  

  НОВИНИ ПО ТЕМАТА
(18/12/2007) БНБ пуска в обращение сребърна възпоменателна монета Пегас от Вазово
Представени монети: 449
ПОСЛЕДНА МОНЕТА
(Издадена: 15.09.2017)
2017 Рилски манастир
.925 Сребро 23.33 гр.
Официален тираж: 3,000
СЛЕДВАЩА МОНЕТА
(Ноември 2017)
150 г. от построяването на моста на Колю Фичето край Бяла
2017 150 г. от построяването на моста на Колю Фичето край Бяла
.925 Сребро 23.33 гр.
Очакван тираж: 0
ПАЗАРНИ ЦЕНИ НА БЪЛГАРСКИТЕ МОНЕТИ
Пазарни цени на Българските монети
Колко стуват Вашите Български монети?
Oриентировъчен отговор може да намерите ТУК


РЕДКИ БЪЛГАРСКИ МОНЕТИ
5 Лева Монета
1884 5 Лева
.900 Сребро
Тираж: 512,473

Новини за Български монети | Предложете информация | Подробно Търсене на Монети | Очаквани Монети


Авторски права Български монети.com. Всички права запазени. Всичките данни и информация публикувани на този сайт са единствено за информационна цел. Въпреки, че полагаме услия информацията, която предлагаме да е максимално достоверна - Български монети.com не гарантира точността или валидността, на която и да е от информацията представена на този сайт и няма да носи отговорност за каквито и да е грешки, пропуски, вреди или забавяне на информация, които могат да причинят загуби при позоваване на този сайт. Информацията се представя във вида, в който е.


Този сайт НЕ Е свързан по никакъв начин с Българската Народна Банка или Българскят Монетен Двор. На територията на Република България право да емитира монети има само и единствено Българската Народна Банка. Официална информация за всяка една монета издадена от БНБ може да се получи от официалния сайт на банката. Този сайт може да включва информация и новини за монети издадени не от БНБ, но то други монетни дворове и правителства, но по някакъв начин свързани с България. Законите на Република България забраняват незаконното възпроизвеждане на валута и монети, както и ползването на каквито и да е фалшиви пари!

Цветя в София