Bulgarian Coins

• Пълният онлайн каталог на Българските монети
• Подробна информация за всяка монета и реални качествени снимки
• Новини за Български монети, интересни факти и още

ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ МОНЕТИ

Най-Новите Монети

Всички Монети по Година

Серии Български Монети

СРЕБЪРНИ МОНЕТИ

Република България
(1991-досега)

Народна Република България
(1946–1991)

Трето Българско Царство
(1908–1946)

Княжество България
(1878–1908)

Сребърни Монети по Година

ЗЛАТНИ МОНЕТИ

Република България
(1991-досега)

Народна Република България
(1946–1991)

Трето Българско Царство
(1908–1946)

Княжество България
(1878–1908)

МОНЕТИ В ОБРЪЩЕНИЕ

Сегашни Монети в Обръщение

Народна Република България
(1946–1991)

Трето Българско Царство
(1908–1946)

Княжество България
(1878–1908)

 2004 "100 години Народен театър „Иван Вазов” Пиефорт" 999 Сребърна монета • Исторически Годишнини
ТЪРСИТЕ ДА КУПИТЕ ИЛИ ПРОДАДЕТЕ ТАЗИ МОНЕТА НА ВТОРИЧНИЯ ПАЗАР?
Вижте офертите за 2004 100 години Народен театър „Иван Вазов” Пиефорт >>>
На 30 септември 2004 БНБ пусна в обръщение две юбилейни монети, посветени на стогодишнината на Народния театър “Иван Вазов”. Пиефорт е термин за означаване на “силна” монета - всички нейни параметри са както на обикновената монета, но теглото й е двойно, поради това и монетното ядро е двойно по-дебело. Досега подобна монета е отсечена преди 25 години по повод на международната година на детето, когато са изработени две сребърни монети - едната с тегло 23.33 г и „пиефорт” с тегло 46.66 г.
2004 100 години Народен театър „Иван Вазов” Пиефорт монета гръб2004 100 години Народен театър „Иван Вазов” Пиефорт монета лице
ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ
Година на издаване:2004 
Серия:Исторически Годишнини 
Метал:Сребро 999/1000 
Тегло:46.66 грама (1.5 унции) 
Съдържание на Сребро: 46.61 грама (1.5 унции)
Обявен Тираж:5,000  
Деноминация:10 Лева 
Диаметър:38.61 мм 
Гурт:Назъбен 
Автор:Богомил Николов u Eлена Димитрова 
Лице:На лицевата страната на монетата е изобразена емблемата на Българската народна банка с години "1879" и "2004", изписани върху лентата. Околовръст са изписани: надпис "БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА", номиналната стойност на монетата "10 ЛЕВА" и годината на емисията "2004".  
Гръб:На обратната страна е изобразена сградата на Народния театър “Иван Вазов” и надписът "100 ГОДИНИ НАРОДЕН ТЕАТЪР ИВАН ВАЗОВ". 
Лесна за намиране:
[ ? ]
 
Разпродадена?Да
Пазарна цена:100 Лева - (51.13 Евро)  
Пазарна цена:
[ ? ]
•   Ниска цена: 90 Лева (46.02 Евро)
•   Висока цена: 120 Лева (61.36 Евро) 

ИСТОРИЯ НА ЦЕНАТА ОТ 2004 ГОДИНА
Начална цена през 2004:55.2 лв. (28.22 Евро)  
Текуща цена:100 лв. (51.13 Евро)  
Повишение на цената от 2004 г.:44.8 лв. (22.91 Евро)  
Общ процент възвращаемост от 2004 г.:81.16 % от 2004 г.  
Годишна възвращаемост от 2004 до 2022 г.
(Compounded yearly return):
3.36 % на година  
Представени монети: 449
ПОСЛЕДНА МОНЕТА
(Издадена: 15.09.2017)
2017 Рилски манастир
.925 Сребро 23.33 гр.
Официален тираж: 3,000
СЛЕДВАЩА МОНЕТА
(Ноември 2017)
150 г. от построяването на моста на Колю Фичето край Бяла
2017 150 г. от построяването на моста на Колю Фичето край Бяла
.925 Сребро 23.33 гр.
Очакван тираж: 0
ПАЗАРНИ ЦЕНИ НА БЪЛГАРСКИТЕ МОНЕТИ
Пазарни цени на Българските монети
Колко стуват Вашите Български монети?
Oриентировъчен отговор може да намерите ТУК


РЕДКИ БЪЛГАРСКИ МОНЕТИ
5 Лева Монета
1894 5 Лева
.900 Сребро
Тираж: 1,800,000

Новини за Български монети | Предложете информация | Подробно Търсене на Монети | Очаквани Монети


Авторски права Български монети.com. Всички права запазени. Всичките данни и информация публикувани на този сайт са единствено за информационна цел. Въпреки, че полагаме услия информацията, която предлагаме да е максимално достоверна - Български монети.com не гарантира точността или валидността, на която и да е от информацията представена на този сайт и няма да носи отговорност за каквито и да е грешки, пропуски, вреди или забавяне на информация, които могат да причинят загуби при позоваване на този сайт. Информацията се представя във вида, в който е.


Този сайт НЕ Е свързан по никакъв начин с Българската Народна Банка или Българскят Монетен Двор. На територията на Република България право да емитира монети има само и единствено Българската Народна Банка. Официална информация за всяка една монета издадена от БНБ може да се получи от официалния сайт на банката. Този сайт може да включва информация и новини за монети издадени не от БНБ, но то други монетни дворове и правителства, но по някакъв начин свързани с България. Законите на Република България забраняват незаконното възпроизвеждане на валута и монети, както и ползването на каквито и да е фалшиви пари!

Цветя в София