Bulgarian Coins

• Пълният онлайн каталог на Българските монети
• Подробна информация за всяка монета и реални качествени снимки
• Новини за Български монети, интересни факти и още

ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ МОНЕТИ

Най-Новите Монети

Всички Монети по Година

Серии Български Монети

СРЕБЪРНИ МОНЕТИ

Република България
(1991-досега)

Народна Република България
(1946–1991)

Трето Българско Царство
(1908–1946)

Княжество България
(1878–1908)

Сребърни Монети по Година

ЗЛАТНИ МОНЕТИ

Република България
(1991-досега)

Народна Република България
(1946–1991)

Трето Българско Царство
(1908–1946)

Княжество България
(1878–1908)

МОНЕТИ В ОБРЪЩЕНИЕ

Сегашни Монети в Обръщение

Народна Република България
(1946–1991)

Трето Българско Царство
(1908–1946)

Княжество България
(1878–1908)

 2009 "Свети Димитър Чудотворец" 999 Златна монета • Българска иконография
ТЪРСИТЕ ДА КУПИТЕ ИЛИ ПРОДАДЕТЕ ТАЗИ МОНЕТА НА ВТОРИЧНИЯ ПАЗАР?
Вижте офертите за 2009 Свети Димитър Чудотворец >>>
ОКТОМВРИ 2009
2009 Свети Димитър Чудотворец монета гръб2009 Свети Димитър Чудотворец монета лице
ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ
Година на издаване:2009 
Серия:Българска иконография 
Метал:Злато 999/1000 
Тегло:8.64 грама (0.28 унции) 
Съдържание на Злато: 8.63 грама (0.28 унции)
Обявен Тираж:4,000  
Деноминация:100 Лева 
Диаметър:24 мм 
Гурт:Гладък 
Автор:Красимир Ангелов, Борислав Кьосев и Развигор Колев 
Лице:На лицевата страна на монетата е изобразена емблемата на БНБ с година "1879", изписана върху лентата. Околовръст е изписано "Българска народна банка" и номиналната стойност "100 лева", а годината на емисия "2009" е разположена над емблемата. 
Гръб:На обратната страна на монетата е представена съвременна реплика на черно-бяла гравюра върху дърво от 1870 г. на художника Никола З. Клинков. Околовръст е изписано "Свети Димитър Чудотворец". 
Лесна за намиране:
[ ? ]
 
Разпродадена?Да
Пазарна цена:1015 Лева - (518.96 Евро)  

ИСТОРИЯ НА ЦЕНАТА ОТ 2009 ГОДИНА
Начална цена през 2009:640 лв. (327.23 Евро)  
Текуща цена:1015 лв. (518.96 Евро)  
Повишение на цената от 2009 г.:375 лв. (191.73 Евро)  
Общ процент възвращаемост от 2009 г.:58.59 % от 2009 г.  
Годишна възвращаемост от 2009 до 2024 г.
(Compounded yearly return):
3.12 % на година  

  НОВИНИ ПО ТЕМАТА
(20/10/2009) Златна възпоменателна монета Св. Димитър Чудотворец излиза на 20 Октомври 2009
Представени монети: 449
ПОСЛЕДНА МОНЕТА
(Издадена: 15.09.2017)
2017 Рилски манастир
.925 Сребро 23.33 гр.
Официален тираж: 3,000
СЛЕДВАЩА МОНЕТА
(Ноември 2017)
150 г. от построяването на моста на Колю Фичето край Бяла
2017 150 г. от построяването на моста на Колю Фичето край Бяла
.925 Сребро 23.33 гр.
Очакван тираж: 0
ПАЗАРНИ ЦЕНИ НА БЪЛГАРСКИТЕ МОНЕТИ
Пазарни цени на Българските монети
Колко стуват Вашите Български монети?
Oриентировъчен отговор може да намерите ТУК


РЕДКИ БЪЛГАРСКИ МОНЕТИ
XXVIII летни олимпийски игри, Атина (Гърция), 2004 г. Стрелба с лък Монета
2002 XXVIII летни олимпийски игри, Атина (Гърция), 2004 г. Стрелба с лък
.999 Злато
Тираж: 12,000

Новини за Български монети | Предложете информация | Подробно Търсене на Монети | Очаквани Монети


Авторски права Български монети.com. Всички права запазени. Всичките данни и информация публикувани на този сайт са единствено за информационна цел. Въпреки, че полагаме услия информацията, която предлагаме да е максимално достоверна - Български монети.com не гарантира точността или валидността, на която и да е от информацията представена на този сайт и няма да носи отговорност за каквито и да е грешки, пропуски, вреди или забавяне на информация, които могат да причинят загуби при позоваване на този сайт. Информацията се представя във вида, в който е.


Този сайт НЕ Е свързан по никакъв начин с Българската Народна Банка или Българскят Монетен Двор. На територията на Република България право да емитира монети има само и единствено Българската Народна Банка. Официална информация за всяка една монета издадена от БНБ може да се получи от официалния сайт на банката. Този сайт може да включва информация и новини за монети издадени не от БНБ, но то други монетни дворове и правителства, но по някакъв начин свързани с България. Законите на Република България забраняват незаконното възпроизвеждане на валута и монети, както и ползването на каквито и да е фалшиви пари!

Цветя в София