Bulgarian Coins

• Пълният онлайн каталог на Българските монети
• Подробна информация за всяка монета и реални качествени снимки
• Новини за Български монети, интересни факти и още


 1913 "1 Лев" 835 Сребърна монета • Монети в обръщение


ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ
Година на издаване:1913 
Серия:Монети в обръщение 
Метал:Сребро 835/1000 
Тегло:5 грама (0.16 унции) 
Съдържание на Сребро: 4.18 грама (0.13 унции)
Обявен Тираж:3,500,000  
Деноминация:1 Лев 
Диаметър:23 мм 
Гурт:Вдлъбнат текст - "Боже пази България" 
Автор:Рудолф Маршъл 
Лице: 
Гръб: 
Лесна за намиране:
[ ? ]
 
Разпродадена?Да

Представени монети: 444

ПОСЛЕДНА МОНЕТА
(Издадена: 20.03.2017)
2017 Благовещение
.999 Злато 8.64 гр.
Официален тираж: 2,000


СЛЕДВАЩА МОНЕТА
(Юни 2017)
Хан Тервел
2017 Хан Тервел
.925 Сребро 23.33 гр.
Очакван тираж: 3,000


ПАЗАРНИ ЦЕНИ НА БЪЛГАРСКИТЕ МОНЕТИ
Пазарни цени на Българските монети
Колко стуват Вашите Български монети?
Oриентировъчен отговор може да намерите ТУКРЕДКИ БЪЛГАРСКИ МОНЕТИ
5 Лева Монета
1894 5 Лева
.900 Сребро
Тираж: 1,800,000

Новини за Български монети | Предложете информация | Подробно Търсене на Монети | Очаквани Монети


Авторски права Български монети.com. Всички права запазени. Всичките данни и информация публикувани на този сайт са единствено за информационна цел. Въпреки, че полагаме услия информацията, която предлагаме да е максимално достоверна - Български монети.com не гарантира точността или валидността, на която и да е от информацията представена на този сайт и няма да носи отговорност за каквито и да е грешки, пропуски, вреди или забавяне на информация, които могат да причинят загуби при позоваване на този сайт. Информацията се представя във вида, в който е.


Този сайт не свързан по никакъв начин с Българската Народна Банка или Българскят Монетен Двор. На територията на Република България право да емитира монети има само и единствено Българската Народна Банка. Официална информация за всяка една монета издадена от БНБ може да се получи от официалния сайт на банката. Този сайт може да включва информация и новини за монети издадени не от БНБ, но то други монетни дворове и правителства, но по някакъв начин свързани с България. Законите на Република България забраняват незаконното възпроизвеждане на валута и монети, както и ползването на каквито и да е фалшиви пари!