Bulgarian Coins

• Пълният онлайн каталог на Българските монети
• Подробна информация за всяка монета и реални качествени снимки
• Новини за Български монети, интересни факти и още


 1989 "50 Лева" монета • Монети в обръщение


1989 50 Лева монета гръб1989 50 Лева монета лице
ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ
Година на издаване:1989 
Серия:Монети в обръщение 
Метал:  
Тегло:16.45 грама (0.53 унции) 
Обявен Тираж:300,000  
Деноминация:50 Лева 
Диаметър:34.2 мм 
Гурт:Назъбен 
Автор:Неизвестен 
Лице: 
Гръб: 
Лесна за намиране:
[ ? ]
 
Разпродадена?Не

Представени монети: 439

ПОСЛЕДНА МОНЕТА
(Издадена: 15.04.2016)
2016 150 години от рождението на Пенчо Славейков
.999 16.4 гр.
Официален тираж: 2,000


СЛЕДВАЩА МОНЕТА
(Очаквана през юни 2016)
150 години от първата българска железопътна линия
2016 150 години от първата българска железопътна линия
.925 Сребро 23.33 гр.
Очакван тираж: 3,000


ПАЗАРНИ ЦЕНИ НА БЪЛГАРСКИТЕ МОНЕТИ
Пазарни цени на Българските монети
Колко стуват Вашите Български монети?
Oриентировъчен отговор може да намерите ТУКРЕДКИ БЪЛГАРСКИ МОНЕТИ
50 Стотинки (с едър зрънчест кръг на лицето) Монета
1916 50 Стотинки (с едър зрънчест кръг на лицето)
.835 Сребро
Тираж: 0

Новини за Български монети | Предложете информация | Подробно Търсене на Монети | Очаквани Монети


Авторски права Български монети.com. Всички права запазени. Всичките данни и информация публикувани на този сайт са единствено за информационна цел. Въпреки, че полагаме услия информацията, която предлагаме да е максимално достоверна - Български монети.com не гарантира точността или валидността, на която и да е от информацията представена на този сайт и няма да носи отговорност за каквито и да е грешки, пропуски, вреди или забавяне на информация, които могат да причинят загуби при позоваване на този сайт. Информацията се представя във вида, в който е.


Този сайт не свързан по никакъв начин с Българската Народна Банка или Българскят Монетен Двор. На територията на Република България право да емитира монети има само и единствено Българската Народна Банка. Официална информация за всяка една монета издадена от БНБ може да се получи от официалния сайт на банката. Този сайт може да включва информация и новини за монети издадени не от БНБ, но то други монетни дворове и правителства, но по някакъв начин свързани с България. Законите на Република България забраняват незаконното възпроизвеждане на валута и монети, както и ползването на каквито и да е фалшиви пари!