Bulgarian Coins

• Пълният онлайн каталог на Българските монети
• Подробна информация за всяка монета и реални качествени снимки
• Новини за Български монети, интересни факти и още

ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ МОНЕТИ

Най-Новите Монети

Всички Монети по Година

Серии Български Монети

СРЕБЪРНИ МОНЕТИ

Република България
(1991-досега)

Народна Република България
(1946–1991)

Трето Българско Царство
(1908–1946)

Княжество България
(1878–1908)

Сребърни Монети по Година

ЗЛАТНИ МОНЕТИ

Република България
(1991-досега)

Народна Република България
(1946–1991)

Трето Българско Царство
(1908–1946)

Княжество България
(1878–1908)

МОНЕТИ В ОБРЪЩЕНИЕ

Сегашни Монети в Обръщение

Народна Република България
(1946–1991)

Трето Българско Царство
(1908–1946)

Княжество България
(1878–1908)

 2015 "2 лева" монета • Монети в обръщение
Разменната монета с номинал 2 лева е в обращение от 7 декември 2015 г.
2015 2 лева монета гръб2015 2 лева монета лице
ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ
Година на издаване:2015 
Серия:Монети в обръщение 
Метал:  
Тегло:9 грама (0.29 унции) 
Обявен Тираж:0  
Деноминация: 
Диаметър:26.5 мм 
Гурт:Назъбен 
Автор:Ваня Димитрова 
Лице:В центъра на вътрешния кръг е обозначена номиналната стойност с цифрата „2“, набраздена с линии. По периферията са изобразени графични елементи от пресечени линии, разположени и във вътрешния кръг, и по външния пръстен. В долната част на монетата е изписан текстът „ЛЕВA“. Буквите започват от външния пръстен и навлизат във вътрешния кръг. Годината на емисията, „2015“, е разположена върху външния пръстен, вдясно от текста „ЛЕВA“. 
Гръб:Във вътрешния кръг е разположен стилизиран образ на Паисий Хилендарски и са изписани годините „1722 – 1773“. Върху външния пръстен – текстовете „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ и „БЪЛГАРИЯ“. 
Лесна за намиране:
[ ? ]
 
Разпродадена?Не
Пазарна цена:2 Лева - (1.02 Евро)  

ИСТОРИЯ НА ЦЕНАТА ОТ 2015 ГОДИНА
Начална цена през 2015:0 лв. (0 Евро)  
Текуща цена:2 лв. (1.02 Евро)  
Повишение на цената от 2015 г.:2 лв. (1.02 Евро)  
Общ процент възвращаемост от 2015 г.:0 % от 2015 г.  
Годишна възвращаемост от 2015 до 2023 г.
(Compounded yearly return):
-100 % на година  
Представени монети: 449
ПОСЛЕДНА МОНЕТА
(Издадена: 15.09.2017)
2017 Рилски манастир
.925 Сребро 23.33 гр.
Официален тираж: 3,000
СЛЕДВАЩА МОНЕТА
(Ноември 2017)
150 г. от построяването на моста на Колю Фичето край Бяла
2017 150 г. от построяването на моста на Колю Фичето край Бяла
.925 Сребро 23.33 гр.
Очакван тираж: 0
ПАЗАРНИ ЦЕНИ НА БЪЛГАРСКИТЕ МОНЕТИ
Пазарни цени на Българските монети
Колко стуват Вашите Български монети?
Oриентировъчен отговор може да намерите ТУК


РЕДКИ БЪЛГАРСКИ МОНЕТИ
Българско висше образование Монета
2001 Българско висше образование
.925 Сребро
Тираж: 10,000

Новини за Български монети | Предложете информация | Подробно Търсене на Монети | Очаквани Монети


Авторски права Български монети.com. Всички права запазени. Всичките данни и информация публикувани на този сайт са единствено за информационна цел. Въпреки, че полагаме услия информацията, която предлагаме да е максимално достоверна - Български монети.com не гарантира точността или валидността, на която и да е от информацията представена на този сайт и няма да носи отговорност за каквито и да е грешки, пропуски, вреди или забавяне на информация, които могат да причинят загуби при позоваване на този сайт. Информацията се представя във вида, в който е.


Този сайт НЕ Е свързан по никакъв начин с Българската Народна Банка или Българскят Монетен Двор. На територията на Република България право да емитира монети има само и единствено Българската Народна Банка. Официална информация за всяка една монета издадена от БНБ може да се получи от официалния сайт на банката. Този сайт може да включва информация и новини за монети издадени не от БНБ, но то други монетни дворове и правителства, но по някакъв начин свързани с България. Законите на Република България забраняват незаконното възпроизвеждане на валута и монети, както и ползването на каквито и да е фалшиви пари!

Цветя в София