Bulgarian Coins

• Пълният онлайн каталог на Българските монети
• Подробна информация за всяка монета и реални качествени снимки
• Новини за Български монети, интересни факти и още

ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ МОНЕТИ

Най-Новите Монети

Всички Монети по Година

Серии Български Монети

СРЕБЪРНИ МОНЕТИ

Република България
(1991-досега)

Народна Република България
(1946–1991)

Трето Българско Царство
(1908–1946)

Княжество България
(1878–1908)

Сребърни Монети по Година

ЗЛАТНИ МОНЕТИ

Република България
(1991-досега)

Народна Република България
(1946–1991)

Трето Българско Царство
(1908–1946)

Княжество България
(1878–1908)

МОНЕТИ В ОБРЪЩЕНИЕ

Сегашни Монети в Обръщение

Народна Република България
(1946–1991)

Трето Българско Царство
(1908–1946)

Княжество България
(1878–1908)

БНБ пуска в обращение от 22 февруари 2010 г. сребърна възпоменателна монета с нанесено частично позлатяване „140 години Българска екзархия“
28/01/2010


БНБ пуска в обращение от 22 февруари 2010 г. сребърна възпоменателна монета с нанесено частично позлатяване „140 години Българска екзархия“


БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА РЕШЕНИЕ № 1
от 7 януари 2010 г.

На основание чл. 25 ЗБНБ Българската народна банка пуска в обращение считано от 22 февруари 2010 г. сребърна възпоменателна монета с нанесено частично позлатяване „140 години Българска екзархия“ със следното описание:

Технически параметри:
номинална стойност – 10 лв.;
метал – сребро с проба 925/1000 с позлатяване;
тегло – 20 г;
диаметър – 40 мм;
гурт – гладък;
качество – мат-гланц, висше;
година на емисия – 2010;
тираж – 6000 броя.

Графични елементи:

На лицевата страна на монетата е изобразена емблемата на Българската народна банка с годината „1879“, изписана върху лентата. Под емблемата е изобразен флорален мотив, а под него – номиналната стойност на монетата „10“, долната половина на цифрите на която навлизат в позлатения пръстен. Околовръст в позлатения пръстен са изписани „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА“, „ЛЕВА“ и годината на емисия „2010“.

На обратната страна на монетата е изобразено авторско пластично композиционно решение по литографията на Николай Павлович „Паметник на църковния въпрос“. Околовръст в позлатен пръстен са надписите „140 ГОДИНИ“ и „БЪЛГАРСКА ЕКЗАРХИЯ“, разделени с две кръстчета.

Автор на художествения проект е Ваня Димитрова.

Една от най-красивите монети от последните години. За разлика от всички други монети с частично позлатяване тази има съдържание на сребро от .925 докато другите имат сребро проба .999. За първи път номиналната стойност на монетата навлиза в позлатения пръстен. Подобен старобългарски шрифт е използван само веднъж преди - в монетата "Николай Мирликийски" от 2004 г. Детайлите на монетата са забележителни. Мислим, че монетата е красиво и желано допълнение за всяка колекция.
2010 - 140 години Българска екзархия .925 Сребърна монета гръб - Исторически Годишнини2010 - 140 години Българска екзархия .925 Сребърна монета лице - Исторически Годишнини
ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ
2010 140 години Българска екзархия .925 Сребърна монета
Година на издаване:2010 
Серия:Исторически Годишнини 
Метал:Сребро 925/1000 с частично позлатяване
Тегло:20 грама (0.64 унции) 
Съдържание на Сребро: 18.5 грама (0.59 унции)
Тираж:6,000  
Деноминация:10 Лева 
Диаметър:40 мм 
Гурт:Гладък 
Автор:Ваня Димитрова 
Лице:На лицевата страна на монетата е изобразена емблемата на Българската народна банка с годината „1879“, изписана върху лентата. Под емблемата е изобразен флорален мотив, а под него – номиналната стойност на монетата „10“, долната половина на цифрите на която навлизат в позлатения пръстен. Околовръст в позлатения пръстен са изписани „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА“, „ЛЕВА“ и годината на емисия „2010“.  
Гръб:На обратната страна на монетата е изобразено авторско пластично композиционно решение по литографията на Николай Павлович „Паметник на църковния въпрос“. Околовръст в позлатен пръстен са надписите „140 ГОДИНИ“ и „БЪЛГАРСКА ЕКЗАРХИЯ“, разделени с две кръстчета.  
Представени монети: 449
ПОСЛЕДНА МОНЕТА
(Издадена: 15.09.2017)
2017 Рилски манастир
.925 Сребро 23.33 гр.
Официален тираж: 3,000
СЛЕДВАЩА МОНЕТА
(Ноември 2017)
150 г. от построяването на моста на Колю Фичето край Бяла
2017 150 г. от построяването на моста на Колю Фичето край Бяла
.925 Сребро 23.33 гр.
Очакван тираж: 0
ПАЗАРНИ ЦЕНИ НА БЪЛГАРСКИТЕ МОНЕТИ
Пазарни цени на Българските монети
Колко стуват Вашите Български монети?
Oриентировъчен отговор може да намерите ТУК


РЕДКИ БЪЛГАРСКИ МОНЕТИ
100 години независимост на България Монета
2008 100 години независимост на България
.925 Сребро
Тираж: 5,000

Новини за Български монети | Предложете информация | Подробно Търсене на Монети | Очаквани Монети


Авторски права Български монети.com. Всички права запазени. Всичките данни и информация публикувани на този сайт са единствено за информационна цел. Въпреки, че полагаме услия информацията, която предлагаме да е максимално достоверна - Български монети.com не гарантира точността или валидността, на която и да е от информацията представена на този сайт и няма да носи отговорност за каквито и да е грешки, пропуски, вреди или забавяне на информация, които могат да причинят загуби при позоваване на този сайт. Информацията се представя във вида, в който е.


Този сайт НЕ Е свързан по никакъв начин с Българската Народна Банка или Българскят Монетен Двор. На територията на Република България право да емитира монети има само и единствено Българската Народна Банка. Официална информация за всяка една монета издадена от БНБ може да се получи от официалния сайт на банката. Този сайт може да включва информация и новини за монети издадени не от БНБ, но то други монетни дворове и правителства, но по някакъв начин свързани с България. Законите на Република България забраняват незаконното възпроизвеждане на валута и монети, както и ползването на каквито и да е фалшиви пари!

Цветя в София