Bulgarian Coins

• Пълният онлайн каталог на Българските монети
• Подробна информация за всяка монета и реални качествени снимки
• Новини за Български монети, интересни факти и още

ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ МОНЕТИ

Най-Новите Монети

Всички Монети по Година

Серии Български Монети

СРЕБЪРНИ МОНЕТИ

Република България
(1991-досега)

Народна Република България
(1946–1991)

Трето Българско Царство
(1908–1946)

Княжество България
(1878–1908)

Сребърни Монети по Година

ЗЛАТНИ МОНЕТИ

Република България
(1991-досега)

Народна Република България
(1946–1991)

Трето Българско Царство
(1908–1946)

Княжество България
(1878–1908)

МОНЕТИ В ОБРЪЩЕНИЕ

Сегашни Монети в Обръщение

Народна Република България
(1946–1991)

Трето Българско Царство
(1908–1946)

Княжество България
(1878–1908)

140 години Българска Екзархия сребърна монета пусна БНБ
22/02/2010


140 години Българска Екзархия сребърна монета пусна БНБ


На 22 Февруари 2010 Българската Народна Банка пуска в обръщение сребърна възпоменателна монета "140 години от основаването на Българската екзархия".

Монетата е направена от сребро проба 925 с нанесено частично позлатяване, има номинална стойност от 10 лева и тираж от 6,000 броя.

Това е първата по рода си монета, която отбелязва Българската Екзархия.

Българска Екзархия беше официалното име на Българската Православна Църква в основаването и през 1870 г. като едностранен акт на обявяване на независимостта и от Гръцкия Патриархат в Константинопол до основаването на Българския Патриархат през 1953 г.

През 1870 г. със султански ферман турското правителство възстановило незаконно унищожената някога от него Българска патриаршия с титул "Българска екзархия". То включило в нейния диоцез, съгласно чл.10 на фермана, всички български области. Така Отоманската империя официално признали пред света българската нация и меродавно определили нейните етнически граници. Българската църква постигнала международно правно признание на тая нация пред света и я консолидирала етнически, духовно, културно-исторически, териториално и до известна степен и политически.

Границите на Екзархията се простират по територията на днешна България, и Македония и представляват всички Български области в Османската Империя. Събитията след Балканските Войни доведоха до значително намаляване на териториите на Екзархията.

С Първата световна война, по силата на мирните договори, Българската екзархия била лишена от ведомството си в Македония и Беломорска Тракия. Още през 1913 г. екзарх Йосиф I се преместил от Цариград в София. След неговата смърт /1915 г./ Екзархията дълго време била възпрепяствана да пристъпи към избор на свой редовен предстоятел. Отдавайки се обаче по-безпрепяствено на своята пряка мисия, тя засилила духовно-просветната си и социално-етична дейност. Организиран бил редовен църковен печат, засилило се разпространението на св. Библия и на богословската литература, борбата срещу инославните пропаганди и др.

На лицевата страна на монетата е изобразена емблемата на БНБ с годината „1879", изписана върху лентата. Под нея е изобразен флорален мотив и номиналната стойност на монетата „10", долната половина на цифрите на която навлизат в позлатения пръстен. Околовръст в пръстена са изписани „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА", „ЛЕВА" и годината на емисия „2010".

На обратната страна на монетата е изобразено авторско пластично композиционно решение по литографията на Николай Павлович „Паметник на църковния въпрос". Околовръст в позлатен пръстен са надписите „140 ГОДИНИ" и „БЪЛГАРСКА ЕКЗАРХИЯ", разделени с две кръстчета.

Автор на художествения проект е Ваня Димитрова.

Една от най-красивите монети от последните години. За разлика от всички други монети с частично позлатяване тази има съдържание на сребро от .925 докато другите имат сребро проба .999. За първи път номиналната стойност на монетата навлиза в позлатения пръстен. Подобен старобългарски шрифт е използван само веднъж преди - в монетата "Николай Мирликийски" от 2004 г. Детайлите на монетата са забележителни. Мислим, че монетата е красиво и желано допълнение за всяка колекция.
2010 - 140 години Българска екзархия .925 Сребърна монета гръб - Исторически Годишнини2010 - 140 години Българска екзархия .925 Сребърна монета лице - Исторически Годишнини
ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ
2010 140 години Българска екзархия .925 Сребърна монета
Година на издаване:2010 
Серия:Исторически Годишнини 
Метал:Сребро 925/1000 с частично позлатяване
Тегло:20 грама (0.64 унции) 
Съдържание на Сребро: 18.5 грама (0.59 унции)
Тираж:6,000  
Деноминация:10 Лева 
Диаметър:40 мм 
Гурт:Гладък 
Автор:Ваня Димитрова 
Лице:На лицевата страна на монетата е изобразена емблемата на Българската народна банка с годината „1879“, изписана върху лентата. Под емблемата е изобразен флорален мотив, а под него – номиналната стойност на монетата „10“, долната половина на цифрите на която навлизат в позлатения пръстен. Околовръст в позлатения пръстен са изписани „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА“, „ЛЕВА“ и годината на емисия „2010“.  
Гръб:На обратната страна на монетата е изобразено авторско пластично композиционно решение по литографията на Николай Павлович „Паметник на църковния въпрос“. Околовръст в позлатен пръстен са надписите „140 ГОДИНИ“ и „БЪЛГАРСКА ЕКЗАРХИЯ“, разделени с две кръстчета.  
Представени монети: 449
ПОСЛЕДНА МОНЕТА
(Издадена: 15.09.2017)
2017 Рилски манастир
.925 Сребро 23.33 гр.
Официален тираж: 3,000
СЛЕДВАЩА МОНЕТА
(Ноември 2017)
150 г. от построяването на моста на Колю Фичето край Бяла
2017 150 г. от построяването на моста на Колю Фичето край Бяла
.925 Сребро 23.33 гр.
Очакван тираж: 0
ПАЗАРНИ ЦЕНИ НА БЪЛГАРСКИТЕ МОНЕТИ
Пазарни цени на Българските монети
Колко стуват Вашите Български монети?
Oриентировъчен отговор може да намерите ТУК


РЕДКИ БЪЛГАРСКИ МОНЕТИ
2 1/2 Стотинки Монета
1888 2 1/2 Стотинки
.
Тираж: 11,646,666

Новини за Български монети | Предложете информация | Подробно Търсене на Монети | Очаквани Монети


Авторски права Български монети.com. Всички права запазени. Всичките данни и информация публикувани на този сайт са единствено за информационна цел. Въпреки, че полагаме услия информацията, която предлагаме да е максимално достоверна - Български монети.com не гарантира точността или валидността, на която и да е от информацията представена на този сайт и няма да носи отговорност за каквито и да е грешки, пропуски, вреди или забавяне на информация, които могат да причинят загуби при позоваване на този сайт. Информацията се представя във вида, в който е.


Този сайт НЕ Е свързан по никакъв начин с Българската Народна Банка или Българскят Монетен Двор. На територията на Република България право да емитира монети има само и единствено Българската Народна Банка. Официална информация за всяка една монета издадена от БНБ може да се получи от официалния сайт на банката. Този сайт може да включва информация и новини за монети издадени не от БНБ, но то други монетни дворове и правителства, но по някакъв начин свързани с България. Законите на Република България забраняват незаконното възпроизвеждане на валута и монети, както и ползването на каквито и да е фалшиви пари!

Цветя в София