Bulgarian Coins

• Пълният онлайн каталог на Българските монети
• Подробна информация за всяка монета и реални качествени снимки
• Новини за Български монети, интересни факти и още

ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ МОНЕТИ

Най-Новите Монети

Всички Монети по Година

Серии Български Монети

СРЕБЪРНИ МОНЕТИ

Република България
(1991-досега)

Народна Република България
(1946–1991)

Трето Българско Царство
(1908–1946)

Княжество България
(1878–1908)

Сребърни Монети по Година

ЗЛАТНИ МОНЕТИ

Република България
(1991-досега)

Народна Република България
(1946–1991)

Трето Българско Царство
(1908–1946)

Княжество България
(1878–1908)

МОНЕТИ В ОБРЪЩЕНИЕ

Сегашни Монети в Обръщение

Народна Република България
(1946–1991)

Трето Българско Царство
(1908–1946)

Княжество България
(1878–1908)

Анализ на igold за инвестиционно злато vs. фиатни валути
22/10/2019

Анализ на igold за инвестиционно злато vs. фиатни валути
Източник: igold.bg


Инвестиционно злато или фиатни валути. Защо златото е пари, а парите са дълг? Как функционира днешната финансова система?

‚Парите са злато, и нищо друго‘ J.P.Morgan пред Американския Конгрес 18.12.1912

Парите се появяват, като всяка друга стока или услуга. Те са нищо повече от резултат на труд, вложен в дадена задача, изпълнена във времето, за да се постигне определен резултат. Индустриалецът създава продукция, строителят строи кооперация, земеделският производител произвежда храна. По подобен начин функционират и услугите - барманът ни налива питие, фризьорът ни подстригва, а стюардесата прави полета ни безопасен и приятен. Всички тези стоки или услуги имат своята базова стойност.

В рязък контраст с дейностите горе, банките създават USD, EUR, GBP, JPY, CAD, BGN и пр., които са заместители на истинските пари, а именно - златото. Най-просто казано, държавите създават закони, на базата на които хартиените пари или както още ги наричаме - фиатни пари - са защитени с държавни закони, които ги налагат в съвременното общество като заместител на златото. С времето това води до само един резултат - новите поколения не могат да разпознаят реалните парични функции на златото и са принудени да приемат националните валути за единствената форма на пари. Но както не всичко, което блести е злато, така и не всичко, което ни е представено за пари, е пари.

Националните валути като USD, CHF, GBP, EUR, BGN се базират на кредит, а не на положен труд. Следователно, те могат да се характеризират най-добре като ‘пари на дълга‘, което описва най-ясно и точно същината им.
Всеки трудолюбив и честен човек може да вземе кредит или заем, за разлика от този, който не е такъв, и да - кредитът може да бъде полезен. С този заем всеки може да получи стоки и услуги, за които се очаква той да заплати с труда си в бъдеще. Така че парите, на базата на които функционира светът, днес са доверие. Но какво става, когато това доверие бива нарушено?

Не всички обещания се спазват, така че всеки един кредит включва елемента несигурност, което дефинира ясно разликата между истинските пари под формата на злато и националните валути под формата на дълг.

За разлика от златото, всички валути носят този риск. Причината е относително проста. Те не са нито материални активи, нито стойността им произхожда от положен в тях труд. Или, казано иначе, хартиените пари са нищо повече от банков пасив. Банките покриват този пасив и го гарантират с кредити или, казано по-точно, заеми върху балансите си. Ако тези заеми не бъдат изплатени, банката губи възможността да погасява задълженията си, което се отразява неблагоприятно върху съответната хартиена валута. Ако неизпълнените задължения на банката са достатъчно големи, то това обикновено води до банков фалит.

Ако платите със злато, за да получите стока или услуга, то транзакцията приключва веднага. Даден реален актив се обменя за друг реален актив.

Ако платите за същата стока или услуга с валута, то транзакцията не приключва в същия момент. Стоката или услугата биват разменени за дълг под формата на хартиени пари, а не за реален актив. Продавачът, който получава парите, започва да носи риска на това доверието в системата да рухне. Сделката не приключва докато този, който е взел валутата, не закупи с нея друга стока или услуга.

Тук всеки може да каже, че в днешно време няма как да се купи стока или услуга със златна монета или кюлче. Така е. Затова и мнозина в България днес купуват инвестиционно злато под формата на кюлчета и монети. За да не се озоват в ситуацията, в която в последните години се озоваха страни като Украйна през 2013-2014, Венецуела в момента, Зимбабве през 2006, Русия през 2014, Иран през 2012, Аржентина през 2001 и в момента, Турция в момента, Бразилия в момента, Индонезия през 2018, Беларус през 2018, Египет през 2018 и множество други.

Автор: Крум Атанасов - основател на igold.bg 21.10.2019


*Статията e лично мнение, базирано на дългогодишен опит в сферата на инвестиционното злато, и не представлява инвестиционен съвет.

**Заглавна снимка: narrative.org

Представени монети: 449
ПОСЛЕДНА МОНЕТА
(Издадена: 15.09.2017)
2017 Рилски манастир
.925 Сребро 23.33 гр.
Официален тираж: 3,000
СЛЕДВАЩА МОНЕТА
(Ноември 2017)
150 г. от построяването на моста на Колю Фичето край Бяла
2017 150 г. от построяването на моста на Колю Фичето край Бяла
.925 Сребро 23.33 гр.
Очакван тираж: 0
ПАЗАРНИ ЦЕНИ НА БЪЛГАРСКИТЕ МОНЕТИ
Пазарни цени на Българските монети
Колко стуват Вашите Български монети?
Oриентировъчен отговор може да намерите ТУК


РЕДКИ БЪЛГАРСКИ МОНЕТИ
Богородица Пътеводителка Монета
2011 Богородица Пътеводителка
.999 Злато
Тираж: 6,000

Новини за Български монети | Предложете информация | Подробно Търсене на Монети | Очаквани Монети


Авторски права Български монети.com. Всички права запазени. Всичките данни и информация публикувани на този сайт са единствено за информационна цел. Въпреки, че полагаме услия информацията, която предлагаме да е максимално достоверна - Български монети.com не гарантира точността или валидността, на която и да е от информацията представена на този сайт и няма да носи отговорност за каквито и да е грешки, пропуски, вреди или забавяне на информация, които могат да причинят загуби при позоваване на този сайт. Информацията се представя във вида, в който е.


Този сайт НЕ Е свързан по никакъв начин с Българската Народна Банка или Българскят Монетен Двор. На територията на Република България право да емитира монети има само и единствено Българската Народна Банка. Официална информация за всяка една монета издадена от БНБ може да се получи от официалния сайт на банката. Този сайт може да включва информация и новини за монети издадени не от БНБ, но то други монетни дворове и правителства, но по някакъв начин свързани с България. Законите на Република България забраняват незаконното възпроизвеждане на валута и монети, както и ползването на каквито и да е фалшиви пари!

Цветя в София