Пакети за Единичен Търг

Нашите членски пакети позволяват заплащане на всеки търг поотделно.


Нормален Безплатен Търг
Безплатноза 30 дневен търг.
Предпочитан Търг
1.50лв.за 30 дневен търг.

Пакети за Членство

Нашите пакети за членство ви позволяват да публикувате множествени търгове


  20 Безплатни Търга за 1 Година
  Безплатноза 365 дневно членство

  20 Безплатни Търга за 1 Година

  200 Търга за 1 Година
  20лв.за 365 дневно членство

  200 Търга за 1 Година

  Неограничен Брой Търгове за 1 Година
  50лв.за 365 дневно членство

  Неограничен Брой Търгове за 1 Година

  Неограничен Брой Търгове за 5 Години
  100лв.за 1825 дневно членство
  Доживотно Членство
  250лв.за 9999999999 дневно членство

 Всички обяви се премахват, след като те или членството Ви изтекат, освен ако не се подновят предварително.