Bulgarian Coins

• Пълният онлайн каталог на Българските монети
• Подробна информация за всяка монета и реални качествени снимки
• Новини за Български монети, интересни факти и още

ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ МОНЕТИ

Най-Новите Монети

Всички Монети по Година

Серии Български Монети

СРЕБЪРНИ МОНЕТИ

Република България
(1991-досега)

Народна Република България
(1946–1991)

Трето Българско Царство
(1908–1946)

Княжество България
(1878–1908)

Сребърни Монети по Година

ЗЛАТНИ МОНЕТИ

Република България
(1991-досега)

Народна Република България
(1946–1991)

Трето Българско Царство
(1908–1946)

Княжество България
(1878–1908)

МОНЕТИ В ОБРЪЩЕНИЕ

Сегашни Монети в Обръщение

Народна Република България
(1946–1991)

Трето Българско Царство
(1908–1946)

Княжество България
(1878–1908)

 2010 "200 години от рождението на Захарий Зограф" 999 Медна монета • Исторически Годишнини
ТЪРСИТЕ ДА КУПИТЕ ИЛИ ПРОДАДЕТЕ ТАЗИ МОНЕТА НА ВТОРИЧНИЯ ПАЗАР?
Вижте офертите за 2010 200 години от рождението на Захарий Зограф >>>
2010 200 години от рождението на Захарий Зограф монета гръб2010 200 години от рождението на Захарий Зограф монета лице
ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ
Година на издаване:2010 
Серия:Исторически Годишнини 
Метал:Мед 999/1000 
Тегло:16.4 грама (0.53 унции) 
Обявен Тираж:6,000  
Деноминация:2 Лева 
Диаметър:34.2 мм 
Гурт:Гладък 
Автор:Симеон Кръстев и Иван Чолаков 
Лице:На лицевата страна на монетата е изобразена емблемата на Българската народна банка с годината „1879“, изписана върху лентата. Околовръст са изписани „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА“, годината на емисия „2010“ и номиналната стойност на монетата „2 ЛЕВА“. 
Гръб:На обратната страна на монетата е авторско пластично композиционно решение по автопортрет на Захарий Зограф, съхраняван в Националната художествена галерия, и надпис „200 години от рождението на Захарий Зограф“. 
Лесна за намиране:
[ ? ]
 
Разпродадена?Не
Пазарна цена:19.8 Лева - (10.12 Евро)  

ИСТОРИЯ НА ЦЕНАТА ОТ 2010 ГОДИНА
Начална цена през 2010:19.8 лв. (10.12 Евро)  
Текуща цена:19.8 лв. (10.12 Евро)  
Повишение на цената от 2010 г.:0 лв. (0 Евро)  
Общ процент възвращаемост от 2010 г.:0 % от 2010 г.  
Годишна възвращаемост от 2010 до 2023 г.
(Compounded yearly return):
0 % на година  
Представяне на монетата 200 години от рождението на Захарий Зограф

Представяне на монетата 200 години от рождението на Захарий Зограф Представяне на монетата 200 години от рождението на Захарий Зограф Представяне на монетата 200 години от рождението на Захарий Зограф Представяне на монетата 200 години от рождението на Захарий Зограф Представяне на монетата 200 години от рождението на Захарий Зограф Представяне на монетата 200 години от рождението на Захарий Зограф 

Представяне на монетата 200 години от рождението на Захарий Зограф


НОВИНИ ПО ТЕМАТА
(25/10/2010) Медна монета 200 години от рождението на Захарий Зограф представена от БНБ
Представени монети: 449
ПОСЛЕДНА МОНЕТА
(Издадена: 15.09.2017)
2017 Рилски манастир
.925 Сребро 23.33 гр.
Официален тираж: 3,000
СЛЕДВАЩА МОНЕТА
(Ноември 2017)
150 г. от построяването на моста на Колю Фичето край Бяла
2017 150 г. от построяването на моста на Колю Фичето край Бяла
.925 Сребро 23.33 гр.
Очакван тираж: 0
ПАЗАРНИ ЦЕНИ НА БЪЛГАРСКИТЕ МОНЕТИ
Пазарни цени на Българските монети
Колко стуват Вашите Български монети?
Oриентировъчен отговор може да намерите ТУК


РЕДКИ БЪЛГАРСКИ МОНЕТИ
125 години от Съединението на България Монета
2010 125 години от Съединението на България
.925 Сребро
Тираж: 5,000

Новини за Български монети | Предложете информация | Подробно Търсене на Монети | Очаквани Монети


Авторски права Български монети.com. Всички права запазени. Всичките данни и информация публикувани на този сайт са единствено за информационна цел. Въпреки, че полагаме услия информацията, която предлагаме да е максимално достоверна - Български монети.com не гарантира точността или валидността, на която и да е от информацията представена на този сайт и няма да носи отговорност за каквито и да е грешки, пропуски, вреди или забавяне на информация, които могат да причинят загуби при позоваване на този сайт. Информацията се представя във вида, в който е.


Този сайт НЕ Е свързан по никакъв начин с Българската Народна Банка или Българскят Монетен Двор. На територията на Република България право да емитира монети има само и единствено Българската Народна Банка. Официална информация за всяка една монета издадена от БНБ може да се получи от официалния сайт на банката. Този сайт може да включва информация и новини за монети издадени не от БНБ, но то други монетни дворове и правителства, но по някакъв начин свързани с България. Законите на Република България забраняват незаконното възпроизвеждане на валута и монети, както и ползването на каквито и да е фалшиви пари!

Цветя в София